środa, 11 maja 2011

Jaki jest cel nowej terapii i jak to uzyskać?

Celem terapii przez kolejne miesiące będzie:
  • Zwiększenie samodzielności M. w podstawowych czynnościach samoobsługowych.
  • Usystematyzowanie i ujednolicenie systemu alternatywnej komunikacji.
  • Zwiększenie stabilności emocjonalnej M.
Jak to uzyskać?:
  • Poprzez opracowanie i wdrożenie stałego schematu dnia z dokładnością do 30 min., biorąc za cel główny minimalizację pomiędzy rożnymi dniami tygodnia oraz wprowadzeniu dużej ilości stałych punktów dnia
  • opracowanie i wdrożenie systemu alternatywnej komunikacji
  • prowadzenie stałych konsultacji terapeuty prowadzącego z obojgiem rodziców (przynajmniej raz w mies.) oraz pracownikami szkoły w celu zwiększenia stopnia jednolitości oddziaływania
  • przygotowanie i zrealizowanie na terenie domu i szkoły indywidualnego programu terapeutycznego z zakresu rozwijania umiejętności samoobsługowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz