środa, 20 lutego 2013

Wzór pisma o wydłużenie etapu szkolnego na kolejny rok

Warszawa, ........ r.


Imiona i nazwiska opiekunów prawnych
Opiekunowie prawni
Imię i nazwisko dziecka, kl. 
ul. ...........  m..............
00-000 Warszawa


                                                                         Szanowny Pan
                                                                         Imię i nazwisko dyrektora
                                                                         Dyrektor
                                                                         Szkoła Podstawowa nr ....
                                                                         ul. ....................................
                                                                         00-000 WarszawaSzanowny Panie,

Na mocy Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. Nr 15, poz. 142, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 137, poz. 1155 z 2002 roku; Dz.U. Nr 39, poz. 337 z 2002 roku; Dz.U. Nr 116, poz. 1093, z 2003 roku; Dz.U. Nr 43, poz. 393 z 2004 roku uprzejmie prosimy o wydłużenie etapu szkolnego naszego syna ................. – realizującego indywidualny program klasy V w roku szkolnym 2012/2013 na rok kolejny – 2013/2014.

Jak jego opiekunowie uważamy, że wydłużenie tego etapu pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału naszego syna .................. w realizacji obecnego programu i będzie miało dobry wpływ na jego indywidualny rozwój zarówno psychiczny oraz ruchowy, jak i na jego uspołecznianie w środowisku, w którym obecnie funkcjonuje.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby,

Z poważaniem,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz