poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

To już jutro...

Będzie niebiesko! Nawet gmach Sejmu i Kancelaria Premiera będą niebieskie :)

To dobra akcja. Ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu.
Ciekawe jest to, że został uchwalony ten dzień przez ONZ w 2007 roku z inicjatywy małżonki emira Kataru.

W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że:
Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Więc moi Drodzy pomyślcie jutro szczególnie ciepło o autystach i pamiętajcie, że już u jednego dziecka na
300 (inne statystyki mówią o 1 na 100 dzieci) diagnozuje się autyzm.  To bardzo złe statystyki. 

źródło: Autism speaks


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz