piątek, 13 czerwca 2014

Syzyfowa praca czy słomiany zapał?

Bardzo smutno mi się zrobiło, gdy posłuchałam:

O okrągłym stole ws. osób niepełnosprawnych opowiada dr Paweł Kubicki

"to jest tak jakby kilku kolegów umawiało się na piwo.... aby pogadać sobie o życiu"
"żadnych materiałów", "żadnych protokołów"

Polska...

środa, 2 kwietnia 2014

Parę słów u Agnieszki Kublik

Poniżej linki do wczorajszej  Rozmowy Agnieszki Kublik o sytuacji niepełnosprawnych i ich opiekunów w kontekście opieki społecznej:

Część pierwsza - Jak państwo pomaga rodzicom niepełnosprawnych dzieci?
Część druga - Polska opieka społeczna nie sprawdza się.
Część trzecia - Terapia zamiast przechowalni.

A czy Wy dziś świecicie na niebiesko??????

niedziela, 30 marca 2014

ZTM Warszawa a sprawa opiekunów niepełnosprawnych

Brawo ZTM! Tak się w kontekście dyskusji o wspieraniu niepełnosprawnych UTRUDNIA życie ich opiekunom!

Będzie teraz kolekcjonowanie zaświadczeń!!! Teraz trzeba będzie biegać i dla każdego z opiekunów dziecka wystawiać w każdym miejscu terapii, w szkole, u lekarza itd zaświadczenia na DRUKU ZTM Warszawa i kazać im te zaświadczenia ze sobą wozić.

Ja się ciesze bardzo, że jest taka ulga! Ale do cholery jasnej czy w tych wszystkich ośrodkach ktoś ma jak rozumiem mieć dodatkowy etat - stemplowanie zaświadczeń a ja będę bardzo ekologiczna drukując wnioski a następnie je trzeba REJESTROWAĆ????? A jedna osoba opiekująca się będzie wozić dodatkowych minimum 6 karteczek! Brawo! Świetne systemowe rozwiązanie...

"W sytuacji kiedy opiekun podróżuje po swojego podopiecznego lub po odwiezieniu go do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej może podróżować bezpłatnie. Pod warunkiem, że ma przy sobie zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania podopiecznego oraz placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydane przez te placówki. Problem jednak polega na tym, że każda z tych placówek wydaje zaświadczenia według innego wzoru. W sytuacji kontroli sprawiać to może kontrolerom biletów ZTM problemy z właściwą weryfikacją tego czy dana osoba rzeczywiście ma prawo do przejazdów bezpłatnych. Prowadzić to może do niepotrzebnych niejasności oraz stresujących dla pasażerów sytuacji. Więc w celu ułatwienia procedury kontroli uprawnień, od kwietnia opiekun będzie mógł podróżować wyłącznie na podstawie zaświadczenia według ściśle określonego wzoru wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Warszawy. Dodatkowo każde zaświadczenie powinno zostać zarejestrowane w ZTM. Można to będzie zrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów."

poniedziałek, 10 lutego 2014

Zapraszamy do współpracy osoby będące w trudnej sytuacji materialnej

Szanowni Państwo, 


Już wkrótce Fundacja Ergo Sum uruchomi sklep internetowy.

W sklepie będą mogły sprzedawać swoje produkty (rękodzieło ale nie tylko) osoby będące w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu:


ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Będziemy rozliczać się z osobami sprzedającymi na podstawie umów o dzieło


Fundacja podpiszę umowy z kurierami, operatorami płatności elektronicznych a także będzie wystawiać faktury dla kupujących itp.

Jednak aby rozpocząć działalność sklepu - potrzebujemy go zatowarować.


Dlatego zwracamy się do osób, które coś własnoręcznie tworzą a które należą do wyżej wymienionej grupy i są wstępnie zainteresowane współpracą z nami w zakresie sprzedaży swoich produktów w naszym fundacyjnym sklepie o kontakt z nami poprzez e-mail: fundacjaergosum@gmail.com. 


Zapraszamy do współpracy również inne organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. 

Bardzo prosimy o udostępnianie naszego ogłoszenia.